Lưu ý: Số CMND/CCCD chỉ có thể nhập 1 lần, nếu đã nộp đơn xét tuyển vui lòng liên hệ nhà trường theo số ben duoi để nộp hồ sơ lại.